by-, energi- og miljøplanlægning

 

Som uddannet By-, Energi- og Miljøplanlægger beskæftiger du dig med det bedste fra Ingeniør- og Samfundsvidenskab. På uddannelsen arbejder vi med byudvikling, energi og miljø i en international, national og lokal sammenhæng.

Som studerende på By-, Energi- eller Miljøplanlægning tager du udgangspunkt i virkelighedens problemstillinger. Netop den tværfaglige - og ofte både teoretiske og kreative – tilgang til løsningerne betyder, at du lærer at løse komplekse problemstillinger.

Du er med til at begrænse klimapåvirkning og miljøbelastning fra energiforbrug og produktion, du er med til at skabe nye byer og boligområder – og kommer til at arbejde både teknisk og tværfagligt med politik, økonomi og lovgivning.

Send en mail – så bliver du kontaktet af en studievejleder.

Ønsker du kontakt med studievejlederen i Aalborg - klik her

Ønsker du kontakt med studievejlederen i København - klik her

storbyer udfordrer miljøet

 

HJÆLP MED AT FINDE DE RIGTIGE LØSNINGER.

BLIV BY,- ENERGI- OG MILJØPLANLÆGGER PÅ AALBORG UNIVERSITET.

Er de plads nok til alle, når presset på storbyerne vokser? Hvordan planlægger vi fremtidens transport, infrastruktur og miljø?

Som By-, Energi- og Miljøplanlægger på Aalborg Universitet udvikler du løsninger inden for byudvikling, energi og miljø i internationale, nationale og lokale sammenhænge.

HVILKE PROBLEMER VIL DU VÆRE MED TIL AT LØSE?

 


Det økologiske råd udtaler:

"Det Økologiske Råd finder det helt nødvendigt, at de danske uddannelser fokuserer på de store opgaver, vi som samfund står over for. Det gælder omlægning af vores energisystem med energibesparelser og vedvarende energi og det gælder vores levevis og vores forbrug af ressourcer. Vi er derfor glade for, når uddannelser målrettes og fokuserer på bæredygtig omstilling, bæredygtig energi, bæredygtige byer og bæredygtig produktion og forbrug. Sådanne uddannelser er med til at ruste vores unge til at tackle de store kommende udfordringer."