by-, energi- og miljøplanlægning

de studerende fortæller

Byplanlægning og mobilitet


Mette fortæller her om, hvorfor hun valgte ingeniøruddannelsen By-, Energi- og Miljøplanlægning på Aalborg Universitet.

Byens planlægning


Victor fortæller her om, hvorfor han valgte ingeniøruddannelsen By-, Energi- og Miljøplanlægning på Aalborg Universitet.

Transport og samfund


Anna Gjørtz Bovbjerg fortæller her om, hvorfor hun valgte ingeniøruddannelsen By-, Energi- og Miljøplanlægning på Aalborg Universitet.

Miljøbelastning og livscyklusanalyser


Hør Rasmus tanker bag sit valg af uddannelsen By-, Energi- og Miljøplanlægning med overbygning i Environmental Management and Sustainability Science ved Aalborg Universitet.

En uddannelse med fokus på helhedsorienterede løsninger

En uddannelse med fokus på helhedsorienterede løsninger


For mig var By-, Energi- og Miljøplanlægning en oplagt mulighed for at kombinere min interesse for samfundsfag og det mere tekniske.

Det tiltaler mig, at vi på studiet arbejder med konkrete problemer, hvor vi måske ikke bliver tekniske specialister inden for ét felt, men derimod har fokus på at finde de rigtige og helhedsorienterede løsninger, der hjælper mennesker i det daglige og samtidig sikrer vores natur- og energiressourcer i fremtiden. 

Mie Lebeck, bachelorstuderende på By-, Energi-, og Mijøplanlægning