by-, energi- og miljøplanlægning

projekt- og gruppearbejde


Noget unikt for Aalborg Universitetet er det store fokus på gruppearbejdet og den problemorienterede læringsform. Projektarbejdet fylder meget på studiet, og de studerende arbejder i grupper (4-5 studerende) hvert semester for at løse en given problemstilling, der ligger under semesterets temaramme. Filosofien er, at jo tættere vi kommer på at arbejde med "virkelige" problemstillinger i studiet, jo tættere er vi på den erhvervssituation, der venter, hvor evnen til at samarbejde med andre omkring komplekse problemstillinger er en værdsat kvalitet hos arbejdsgiverne. Udover at vi arbejder problemorienteret, arbejder vi også projektorienteret i erkendelsen af, at løsningen af et problem i den virkelige verden kræver tværfaglige kompetencer, hvilket stiller krav til ingeniørens samarbejdsevner.

Projektarbejdet giver mulighed for at fordybe sig i de emner, der har interesse. Igennem samarbejdet med andre studerende har man mulighed for at få faglig sparring. Projektarbejdet medvirker til, at det materiale der undervises i på uddannelsen kan inddrages i en konkret case/projekt, dette skaber en bedre forståelse for materialet, og det giver den studerende en forskningsbaseret tilgang til at løse en given problemstilling. Udover de faglige kompetencer opnår de studerende også færdigheder indenfor projektsamarbejde og organisering. Hermed kommer arbejdsformen under studiet tættere på den arbejdsdeling, som også er en arbejdsform i det private erhvervsliv og i offentlige organisationer

Ikke at forglemme de sociale aspekter ved projektarbejde. Som ny studerende (muligvis i en ny by) lærer du hurtigt, igennem gruppearbejdet, dine medstuderende at kende. Du er arbejder ikke alene på studiet, og en stor del af din tid vil være dedikeret til gruppearbejdet. De studerende tildeles grupperum, hvilket kommer til at danne en vigtig ramme om både det faglige og det sociale liv på studiet.

På enkelte semestre bl.a. niende og tiende semester har du også mulighed for at arbejde individuelt med en problemstilling, hermed får du også mulighed for at arbejde selvstændigt og udfordre din egen organisering. Det er styrkende for din senere profil, at du har kendskab til at arbejde både i grupper og selvstændigt – idet begge aspekter er væsentlige i planlæggerens virke.

Læs mere om tværfaglige kompetencer i relation til By-, Energi- og Miljøplanlægning (tidligere Plan og Miljø uddannelsen) i artiklen: "Kan ingeniører være samfundsfaglige?" af Carsten Jahn Hansen.

Få mere at vide om studieformen på Aalborg Universitets studieguide.