by-, energi- og miljøplanlægning

uddannelsens opbygning (længde, struktur og fag)

Her kan du se hvordan uddannelsen er udformet. Nedenfor er en figur over strukturen for selve uddannelsen både ved bachelordelen og kandidatdelen. Hvis du ønsker at læse en beskrivelse af fagene der indgår på det respektive semester, vælg da punktet "Semestrenes temaramme".

På bacheloruddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning kombinerer vi det bedste fra ingeniørvidenskab og samfundsvidenskab, så du kan finde fornuftige løsninger på fremtidens klimaudfordringer, på miljørigtige produkter, og på bæredygtig byudvikling. Mulighederne er mange, og du vil opleve, at du ofte kan lave kombinationer på tværs af traditionelle fagretninger. Her kan du se opbygningen af uddannelsen.


Uddannelsens form og indhold

Nedenstående skema viser uddannelsens opbygning. De første 6 semestre viser indholdet af bacheloruddannelsen, hvorefter du på kandidaten specialiserer dig indenfor én af de fire overordnede retninger. Byplanlægning, Miljøledelse og Bæredygtigebyer, og Energiplanlægning er specialiseringsmuligheder i Aalborg, hvor Bæredygtige Byer er en specialisering i København.