by-, energi- og miljøplanlægning

studiejob

studiejob


Uddannelsen By-, Energi og Miljøplanlægning åbner muligheden for mange spændende studiejobs. Som studerende på uddannelsen er der rig mulighed for at kombinere studietiden med et studierelevant job. Det handler blot om at være kreativ og finde frem til netop de jobområder der har din interesse.

Mange af de nuverærende studerende er beskæftiget i spændende studiejobs både inden og udenfor unisversitetet. Nedenfor er eksempler på noget af det, du kunne komme til at arbejde med igennem et studiejob.

 • En studerende på By-, Energi- og Miljøplanlægning har arbejdet for Ingeniørforeningen i Danmark med planlægning af en større energikonference.
 • En 4. semester studerende arbejder på et forskningsprojekt ved Aalborg Universitet: ”Spar på farten”. Dette handler om forskning i intelligente transportsystemer. Arbejdet består bl.a. i at hverve folk til at deltage i projektet, herudover har den studerende lavet statistik over folks holdning til projektet. Endelige åbnede jobbet mulighed for at deltage i den Europæiske konference for intelligente transportsystemer.
 • En studerende fra 4. semester har, for Region Nordjylland, været ansat til at udarbejde baggrundsnotater til brug for temagruppen for Infrastruktur. Disse skulle bruges til arbejdet med at udarbejde den første regionale udviklingsplan. Den studerendes arbejdsopgave bestod i beregning af omkostninger ved togtrafik i regionen, samt analyse af pendling, arbejdspladser og befolkningsudvikling.
 • En studerende ved 10. semester på masteruddannelsen i Urban Planning and Management har været tilknyttet et forskningsprojekt ved AAU der kaldes ”Digital Natur Registrering”. Dette projekt handler om, i samarbejde med Region Nordjylland, at udvikle en digital Naturguide. Dette sker ved brug af lommecomputere der kombineret med GPS skal give turister mulighed for at se hvor han/hun bevæger sig rundt. På computeren er der indlagt informationer om relevante steder og objekter, som popper op på computeren når man nærmer sig stedet/objektet. Informationen kan bl.a. ske igennem tekst, billede, lyd eller film. På dette projekt har den studerende primært arbejdet som sekretær, samt varetaget andre forefaldende opgaver.
 • Energitjenesten Nordjylland har også ansatte fra By-, Energi- og Miljøplanlægning. Opgaverne her har bestået i at skabe formidling til borgerne vedrørende energibesparelser. Blandt andet igennem at udarbejde informationsmateriale vedrørende: de nye regler om energi i Bygningsreglementet, information omkring brintbiler, muligheden for at medtage bæredygtige hensyn i lokalplanlægningen, mv. Herudover har energitjenesten startet et projekt vedrørende energiturister i Nordjylland, hvor den studerendes opgave har været at fremstille et digitalt katalog over de steder der er mulighed for at besøge.
 • En anden studerende har arbejdet som medhjælper ved konferencesekretariatet før og under Al Gores besøg i Frederikshavn i foråret 2007. Her var emnet bl.a. Al Gores film: ”en ubekvem sandhed”, der har fokus på konsekvenserne af de globale klimaforandringer. Arbejdet bestod i udarbejdelsen af plakater, pakning af konferencemapper, samt på dagen at agere velkomstkomite.
 • En studerende har arbejdet ved Aalborg Kommune som trafiktæller, hvor jobbet består i optælling af køretøjer i kryds, cykeltællinger samt passagertællinger i busser. Som trafikinteresseret er der her god mulighed for at opnå en viden omkring dataindsamling.
 • En studerende har arbejde hos Rambøll. Her er opgaverne at sidde i receptionen, trykkeriet samt at varetage opgaven som arkivbestyrer. Den studerende ser gode muligheder for, igennem studiejobbet, at skabe gode muligheder for job efter endt uddannelse.
  Instituttets EDB-enhed har hyret flere planlægningsstuderende til computersupport
 • Og endelig hyres web-redaktører af denne hjemmeside og hjemmesiderne for de tre overbygningsretninger blandt vores studerende fra By-, Energi- og Miljøplanlægning