by-, energi- og miljøplanlægning

jobmuligheder

jobmuligheder


Færdiguddannede By- Energi- og Miljøplanlæggere arbejder bl.a. i dag som:

 • Projektmedarbejder hos trafikselskabet Midttrafik, hvor jobbet består i organisering og planlægning af den første letbane i Danmark, som skal etableres i Århus.
 • Energikonsulent ved Ea Energianalyse. Arbejdet består i energisystemanalyse og forskellige økonomiske analyser af energisystemer.
 • Projektmedarbejder på et EU projekt vedrørende bæredygtigt mobilitet. Her er ansvarsområderne bl.a. organiseringen af en ny gratis turist shuttle bus i Aalborg Centrum og udarbejdelse af rejseplaner for virksomheder for at opfordre til brug af bæredygtige transportformer.
 • Arbejder med miljøledelse på en virksomhed for at forbedre virksomhedens miljøprofil.
 • Byplanlægger i Herning Kommune, her består arbejdet blandt andet i udvikling af kommunens strategi og vision for den fremtidige by og erhvervsudvikling.
 • Ansat ved det danske energiselskab hvor arbejdet består i energibesparelser og effektiviseret energiforbrug, hvilket er et vigtigt redskab reduktion af klimaforandringer.
 • Underviser i Environmental Science på universitet I Ghana og arbejder som konsulent i en NGO indenfor området Urban Environmental Governance.
 • Konsulent i privat virksomhed i Vietnam. Arbejder med Waste Management (affaldshåndtering).
 • Arbejder I NGO i Phillipinerne med fokus på ISO 9000 certificering (miljø).
 • Byplanlægger ved Sønderborg Kommune.
 • Konsulent ved COWI (rådgivende ingeniørvirksomhed) indenfor byplanlægning.
 • Trafikplanlægger ved Rambøll (rådgivende ingeniør virksomhed).
 • Projektkoordinator ved NTU – Strategic Development and Consulting.
 • Arbejde i græsrodsbevægelse for forbedring af forhold for fodgængere i Seattle.
 • Ph.d. Studerende. Arbejdet består i forskning og undervisning.
 • Manager, Processes & Reporting, (Blades People & Culture Sustainability) at Vestas Blades A/S.
 • Miljømedarbejder at Rødovre Kommune.
 • Dansk Miljørådgivning A/S. Arbejder med miljø og risikovurdering.
 • Og mange flere….