by-, energi- og miljøplanlægning

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende uddannelsen. Hvis du ikke kan finde det svar du søger, er du velkommen til at kontakte uddannelsens studievejleder - gå da til Kontakt.

For anden information se Nyttige links

faq

Hvad koster det at studere?

Det varierer fra semester til semester. Men udgifter til bøger ligger
ca. mellem 500-2000 kr. pr. semester


Er uddannelsen SU-berettiget?

Uddannelsen er SU-berettiget. Læs mere på www.su.dk

 

Hvornår kan jeg søge SU?

Læs mere på www.su.dk (man kan søge SU 3 måneder inden man starter
på sin uddannelse).

Hvad nu, hvis jeg ikke opfylder de formelle adgangskrav?

Hvis man ikke opfylder de formelle adgangskrav er det muligt via
adgangskursus at læse op på de fag man nu skulle mangle. Du kan læse
mere her eller tage kontakt til Den Centrale Studievejledning: studievejl@aau.dk.

Kan jeg have arbejde ved siden af studiet?

Ja, man kan sagtens have arbejde ved siden af studiet - det gælder både
studierelevant arbejde og "normalt" studiearbejde.

nyttige links

Læs mere om overbygningsuddannelserne på By-, Energi- og Miljøplanlægning:

For yderligere information om forskningen relateret til By-, Energi- og Miljøplanlægning se
Institut for Planlægning

For yderligere information om Universitetsmiljøet se
Aalborg Universitet og Universitetscampus Ballerup

For informationer om studieliv se arrangementer i
Studenterhuset

For informationer om Aalborg by henvises til Aalborgs hjemmeside udarbejdet af
Aalborg Turistinformation

Læs mere om "Tag over hovedet garanti" og boligmulighederne i Aalborg her .

Aalborg Bycyklen er et gratis og miljørigtigt transporttilbud, når du befinder dig i byen. Læs mere på
Aalborg Bycyklen


Miljø-links

Kort over iltsvind og rapport over tilstanden i danske havområder
http://www.dmu.dk/Vand/Iltsvind/

Liste over truede dyrearter i Danmark
http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-funk/3_fdc_bio/projekter/redlist/artsgrupper.asp

Status for grundvand og forurening
http://www.geus.dk/viden_om/vogv09-dk.htm

Konflikter mellem i- og ulande
http://www.wwf.dk/3a8000c

Lomborgs Copenhagen consensus
www.copenhagenconsensus.com

Info-side om miljøledelse
http://www.dnv.dk/certificering/ledelsessystem/environment/index.asp

Det økologiske råd
http://www.ecocouncil.dk/

Miljøindsatser i andre lande
http://www.unicef.dk
www.danida.dk

Miljøministeriet
http://www.mim.dk/

Miljøstyrelsen
http://www.mst.dk/

IDAs miljøår
http://ida.dk/Netvaerk/Miljoeaar+2007/

IDAs miljøtekniske gruppe i Nordjylland
http://ida.dk/Netvaerk/Regionale+netvaerk/IDA+Nord/Fagtekniske+grupper/Miljøteknisk+Gruppe.htm

Miljøbevægelsen NOAH
http://www.noah.dk/

Greenpeace
http://www.greenpeace.org/denmark/

Danmarks Naturfredningsforening
http://www.dn.dk/

Teknologirådet
www.tekno.dk

Informativ side om klimaproblematikken
www.climatecrisis.netEnergi-links

Energitjenesten
http://www.energitjenesten.dk/

Energiteknologier
http://www.ens.dk/sw11646.asp

Wave dragon (AAU-samarbejde)
http://ekstern.aau.dk/Forskning/Populaervidenskab/visartikel/562227

Vestas
www.vestas.com

Wind power – talent factory
www.talentfactory.dk/

IDAs energiår
http://ing.dk/apps/pbcs.dll/section?category=tema-category&tema=energi06&links=23314

Dansk energi
www.danskenergi.dk

Energinet
www.Energinet.dk

Organisationen for vedvarende energi
http://www.ove.org/dk/index-dk.htm

Nordisk folkecenter for vedvarende energi
http://www.folkecenter.dk/da/

Risø International Energy Conference 2005
http://www.risoe.dk/konferencer/energyconf05/

Energiforskning
http://www.energiforskning.dk/

Energistyrelsen
http://www.ens.dk/

Transport- og Energiministeriet
http://www.trm.dk/sw232.asp

IDAs energiplan
http://ida.dk/netvaerk/energiaar+2006/afslutningskonference+-+energiplan+2030.htm

IDAs energinetværk
http://ida.dk/Netvaerk/Fagtekniske+netvaerk/IDA+Energi.htm

IDAs energitekniske gruppe i Nordjylland
http://ida.dk/Netvaerk/Regionale+netvaerk/IDA+Nord/Fagtekniske+grupper/Energiteknisk+Gruppe.htmByplanlægning-links

Dansk arkitekturcenter
www.dac.dk

Byplanlaboratoriet
www.byplanlab.dk

Musikkens Hus i Aalborg
http://www.musikkenshus.dk

Byplanlægning af Carlsbergs grund i København
http://www2.voresby.com/

Partikler/støj i Kbh
http://www.miljoe.kk.dk/faa80d22-9444-491f-b00b-d32ca959c6ee.W5Doc
http://www.dmu.dk/Luft/Ultrafine+partikler/

Den 3. Limfjordsforbindelse
www.3.limfjordsforbindelse.dk

Byplanlægning og trafik
http://www.trg.dk/td/indhold/97/ind_bytr.htm

Ørestaden
www.orestad.dk

Fonden Realdania
http://www.realdania.dk/

Kommunernes Landsforening
http://www.kl.dk/

Aalborg Kommune
http://www.aalborgkommune.dk/

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
http://www.im.dk/im/

Økonomi- og Erhvervsministeriet
http://www.oem.dk/

Erhvervs- og byggestyrelsen
http://www.ebst.dk/

Statens byggeforskningsinstitut
http://www.sbi.dk/

Kort- og matrikelstyrelsen
http://www.kms.dk/

IDAs gruppe Nordjyske planlæggere
http://ida.dk/Netvaerk/Regionale+netvaerk/IDA+Nord/Fagtekniske+grupper/Nordjyske+Planlæggere.htm

Links om climate change

Scholarly paper on the ecological and evolutionary responses to global climate change:
http://cns.utexas.edu/communication...impacts2006.pdf

Climate change basics from the Pew Center on Global Climate Change:
http://www.pewclimate.org/global-warming-basics/

Stern review on the economics of climate change:
http://www.hm-treasury.gov.uk/Indep...eview_index.cfm

Video segments explaining climate change from NASA:
http://www.nasa.gov/centers/goddard...ate_change.html

Information on the United Kingdom's climate change program:
http://www.defra.gov.uk/ENVIRONMENT...ukccp/index.htm

Information on the hockey stick graph, and climate change in general, from the Union of Concerned Scientists:
http://www.ucsusa.org/global_warmin...eystickFAQ.html

Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES), University of Colorado at Boulder research on the Greenland melt extent for
2005:
http://cires.colorado.edu/science/g...nland/melt2005/

The Intergovernmental Panel on Climate Change, consisting of many of the world's best minds on the subject:
http://www.ipcc-wg2.org/index.html

The National Center for Atmospheric Research:
http://www.ucar.edu/research/climate/

US Long Term Ecological Research:
http://www.lternet.edu/global_change/

Pacific Institute's Global Change Program:
http://pacinst.org/topics/global_change/

Introduction to climate change from the United Nations Environment Program:
http://www.grida.no/climate/vital/intro.htm

Lots of information to be gained from a browse around the National Snow and Ice Data Center:
http://nsidc.org/

Intro to Global Warming from the National Oceanic and Atmospheric
Administration:
http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/climate/globalwarming.html

A very intresting blog from Climate Scientists that always has very good
information:
http://www.realclimate.org/

Information on Climate Change from the United Nations Framework Convention on Climate Change, (the group who created the Kyoto Protocol):
http://unfccc.int/2860.php

Parties in the Kyoto Protocol and their demonstrable progress reports:
http://maindb.unfccc.int/public/country.pl?group=kyoto

The overall difference Kyoto has made so far, even without our support or
involvement:
http://unfccc.int/files/inc/graphic...grahp2_2006.gif

A link to info about a GREAT television show you must try to find on either Discovery or the Science channel, they play it periodically still, called Global Warming, What You Need To Know, Hosted by Tom Brokaw:
http://www.usnews.com/usnews/discov...very-global.htm

A transcript of an interview on National Public Radio with the author of a book that tells us that the cigarette manufacturers are actually to blame for starting us doubting global warming science, a very interesting read that explains much of why this subject often sounds so much like the cigarette debate:
http://www.onthemedia.org/transcripts/2006/09/29/04

An absolutely chilling article on some past climate research and modeling you may want to look into from the American Association for the Advancement of Science:
http://www.aaas.org/news/releases/2...reenhouse.shtml

Links om AN INCONVENIENT TRUTH

http://www.crooksandliars.com/2007/02/25/al-gore-takes-home-the-statue/
- link om Gore og Oscar

http://www.youtube.com/watch?v=djP-c7d_Oeo&NR
- sangen der fik en oscar

http://www.climatecrisis.net/
siden om filmen

http://www.globalgreen.org/takeaction/simplethings.html
Gorbatjov og global warming